HR Medewerker

Solliciteer nu

HR Medewerker

Full-time · Huis de Pinto, Amsterdam


FUNCTIE: HR-MEDEWERKER

AFDELING: STAF

LOCATIES: PINTOHUIS EN WAAG, AMSTERDAM

RAPPORTEERT AAN: FINANCE & HR DIRECTOR


WAAG

Waag is een culturele organisatie gehuisvest in het centrum van Amsterdam. Haar activiteiten voert zij uit op het snijvlak van samenleving, kunst en technologie. In de periode ’21-’24 heeft zij in de landelijke en Amsterdamse culturele basisinfrastructuur de positie van ‘Futurelab Design and Technology’.

Het programma dat Waag doorlopend ontwerpt, innoveert en realiseert vindt plaats in de context van urgente maatschappelijke vraagstukken die in projecten vorm krijgen. Deze kenmerken zich door een grote variëteit en worden altijd gerealiseerd met Amsterdamse, landelijke en internationale partners.

Waag heeft mede aan de wieg gestaan van de digitale samenleving door een groot aantal innovatieve projecten waarin steeds het perspectief van burgerschap en de rol van de kunsten en creativiteit een centrale rol spelen. In de afgelopen 25 jaar heeft Waag bijgedragen aan de ontwikkeling en positionering van digitale cultuur en daarmee een internationale positie verworven.

Waag is een stichting waar ongeveer 50 medewerkers in teams opereren. De organisatie heeft een open werkcultuur en streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de samenleving. Ter versterking van haar Staf is Waag op zoek naar een HR-medewerker die ons helpt bij het vormgeven en uitvoeren van haar Human Resources beleid.


MISSIE 

Het creëren van een forum en een podium voor openbaar onderzoek en publieke evenementen op het gebied van de culturele, sociale en wetenschappelijke ontwikkelingen rondom de digitale samenleving.


CULTUUR EN WAARDEN

Open, fair, inclusive zijn de waarden die Waag hanteert, ook bij het maken van keuzes inzake de interne bedrijfsvoering en voor de wijze waarop invulling wordt gegeven aan goed werkgeverschap.


SAMENVATTING ROL

 • De HR Medewerker zorgt voor uitvoering van het HR-beleid
 • Coördineert HR-processen zoals sollicitaties, in- en uit dienst, POP-gesprekken en beoordelingen
 • Verzorgt rapportages intern en extern
 • Is beheerder van diverse HR gerelateerde softwareapplicaties
 • Is aanspreekpunt voor medewerkers voor alle HR gerelateerde onderwerpen
 • Samen met Directie Assistent office werkzaamheden verrichten. 


VERANTWOORDELIJKHEDEN

Personeelsgegevens

 • Opstellen, opmaken, wijzigen en beheren van arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht
 • Coördineren en opvolgen van de processen rondom in- en uitdienst
 • Ondersteuning verlenen bij het voorbereiden van de maandelijkse (salaris)mutaties
 • Toezien op inrichting en op orde houden van de (digitale) personeelsdossiers.

Informatie voorziening

 • Maken van management rapportages
 • HR Nieuwsbrief maken
 • Verstrekken van informatie aan leidinggevenden en medewerkers over arbeidsvoorwaardelijke en personele regelingen
 • Opstellen van werkgeversverklaringen
 • Plaatsen van HR-informatie op websites
 • Adviseren ten aanzien van HR Handboek en Arbeidsvoorwaarden
 • Signaleren en anticiperen op ontwikkelingen op het gebied van HR Beleid

Automatisering

Beheren van diverse softwareapplicaties gerelateerd aan HR, zoals de HRM-applicatie in Loket, de sollicitatie applicatie Homerun en de personeelsgegevens in het intern ontwikkelde tijdschrijfsysteem Timesheets.


Verzuimbeheer

 • Ondersteuning verlenen bij het controleren van ziektemelding in het tijdschrijfsysteem en het verwerken van ziek- en herstelmeldingen
 • Bewaken en rapporteren van verzuimgegevens, beheren van verzuimdossiers, inclusief correspondentie met UWV en beheer van de UWV Portal en informeren van de Arbodienst en Verzekering
 • Controleren van ziektemelding in het tijdschrijfsysteem.
 • Is contactpersoon voor het verloop van ziekteverzuim voor leidinggevenden en instanties
 • Opvolging geven aan afspraken met Case Manager.

In - en uit dienst

 • Ondersteunen bij werving- en selectieprocedures, zoals het uitzetten van vacatures, plannen, uitnodigen en terugkoppelen met behulp van geautomatiseerde processen
 • Doen van voorstellen en bewaken van de voortgang van inwerktraject en middelen nieuwe medewerkers.

HR ondersteuning

 • Voorbereiden van de HR-gesprekscyclus, bewaken van de voortgang en zorgdragen voor juiste documentatie
 • Doen van voorstellen voor effectieve implementatie en communicatie van HR-instrumenten, processen en regelingen
 • Ondersteunen bij de voorbereiding en implementatie van personeelsbeleid
 • Bijhouden en bewaken van ontwikkel- en opleidingsafspraken en -budget
 • Uitvoeren van sociaal beleid van de organisatie


Office werkzaamheden

Samen met de Directie Assistent verrichten van diverse office werkzaamheden zoals telefoonbeheer, ontvangst bezoekers, post verwerking, container beheer. 


VAARDIGHEDEN | KENNIS | AFFINITEIT | KWALIFICATIES | ERVARING

Vaardigheden

 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en Engels
 • Goede communicatieve vaardigheden richting zowel de medewerkers als externe relaties.

Kennis / affiniteit

 • Bekend met HR-beleid en processen
 • Bekend met software op HR-gebied
 • Interesse in ontwikkeling en innovatie inzake HR

Kwalificaties / ervaring

 • Drie jaar ervaring als HR-medewerker.


EIGENSCHAPPEN | INSTELLING | GEDRAG

Eigenschappen

 • Integer
 • Gestructureerd en georganiseerd
 • Zorgvuldig
 • Empathisch

Instelling

 • Verantwoordelijk
 • Gemotiveerd
 • Proactief
 • Pragmatisch

Gedrag

 • Open
 • Collegiaal
 • Betrouwbaar.


DIVERSEN

 • De Waag heeft twee schitterende werklocaties in het centrum van Amsterdam: de historische gebouwen Het Pintohuis en De Waag
 • Het betreft een functie voor 4 of 5 dagen per week
 • Salarisindicatie; 2.450,- tot 2.750,- per maand, op basis van een 40-urige werkweek, afhankelijk van kennis en ervaring
 • De voorkeur gaat nadrukkelijk uit naar iemand die de diversiteit van Waag komt versterken
 • Deadline solliciteren: zondag 25 september
 • Voor vragen over deze functie kan je contact opnemen met Michele Thole (michele@waag.org)
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.