Werken bij Waag

Waag opereert al 25 jaar op het kruispunt van kunst, wetenschap en technologie. Het verkent de sociale en culturele impact van nieuwe technologieën en hun toepassing voor sociale innovatie. Met een team van ruim zestig denkers en makers zet Waag aan tot actief burgerschap door open, eerlijke en inclusieve technologie te ontwikkelen.

Waag heeft met enige regelmaat plaats voor bijvoorbeeld (software)ontwikkelaars, interaction developers, projectmanagers of conceptontwikkelaars. Bij medewerkers van Waag vinden we altijd graag de volgende eigenschappen terug:


  • enthousiasme
  • vermogen tot samenwerken
  • maatschappelijke betrokkenheid
  • innovativiteit
  • creativiteit
  • interesse in technologie